Category Archives: Kanun-Tebliğ-Sirkü

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Kanun-Tebliğ-Sirkü

Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   Ücret Gelirlerine Uygulanacak […]

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi

Kanun-Tebliğ-Sirkü

Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisinde, toplam tutarı 50 milyon lirayı aşan işler için yatırımcılardan fizibilite raporu ve finansman tablosu istenecek. Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik […]

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi”

Kanun-Tebliğ-Sirkü

“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz.