All posts by SÜLEYMAN İLHAN

İSTİRAHAT RAPORLARI İŞVEREN TARAFINDAN NASIL KONTROL EDİLMELİ VE SİSTEME NE ZAMAN GİRİLMELİ ?

Genel

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde yapılan en son değişiklikle, (Değişik:RG-3/5/2014-28989) İstirahat raporlarının, sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi gerektiği öngörülmüştür. Madde metninin incelenmesinden de anlaşılacağı […]

Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranını Hizmete Girdi (10.05.2018)

Duyurular

BASIN BÜLTENİ  10.05.2018 Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı İşverenlerimizin, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime alınmıştır. Söz […]

2018 YILI STAJYER ÖĞRENCİ ÜCRETİ

Duyurular

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda yapılan düzenlemeler ile birlikte mesleki eğitim stajlarında işverenler stajyerlere çalıştırdıkları işçi sayısına göre asgari ücretin belli bir oranı miktarında ücret vermekle ve okullarının da öğrencilere/stajyerlere […]