All posts by Yönetici

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Kanun-Tebliğ-Sirkü

Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   Ücret Gelirlerine Uygulanacak […]

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi

Kanun-Tebliğ-Sirkü

Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisinde, toplam tutarı 50 milyon lirayı aşan işler için yatırımcılardan fizibilite raporu ve finansman tablosu istenecek. Maliye Bakanlığı’nın “Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik […]

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301) “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi”

Kanun-Tebliğ-Sirkü

“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz.

Yurt Dışı Hizmetlerde Kdv- Online Rezervasyon İçin Ödenen Komisyon

Özelgeler

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Tarih : 09/04/2014 Sayı:76464994-130[KDV.2013.21]-87 Konu:Yurtdışı firmaya verilen aracılık hizmetinde KDV İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışında […]